Asanble 2017 ANEA nan Depatman Sid

Asanble ANEA se pi gwo espas ki rezeve ak tout manb Asosiyasyon an pou vin deside, evalye, fe bilan epi vote tout sa ki bon pou bon fonksyonnman epi avansman Asosiyasyon an, nan lide pou nou ede jenn yo atenn finalite sa mouvman eskout la ofri yo a.
apre nou fin fete 70em Asanble nou nan depatman Wes enterye nan okazyon 100 lane depi eskout la foule sol peyi nou Ayiti an 1916 […], koulya se moman pou nou al kontinye batay la nan Sid kote nou pwal selebre 71em asanble nou epi se yon bel okazyon pou nou al gaye lanmou, plezi ak fre epi se nou yo nan Sid ki pwal fete 100 lane depi eskout atre nan depatman sa, 1917…

nap tann tout manb asosyasyon an, sitou tout kodis ak kodep pou vin vote nan non jenn yo pou byen ANEA, paske ap gen eleksyon pou kek manb nan ekzekitif la.

Yon salitasyon eskout a chak manb ANEA.
Eskout yon jou, se Eskout pou tout tan.

D. Felix

commissaire National a la communication